O nas

Przedszkole „Chatka Skrzatka” jest placówką niepubliczną nadzorowaną przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Pracujemy zgodnie z ustawą o systemie oświaty, aktami prawnymi mającymi zastosowanie
do przedszkoli niepublicznych, Statutem przedszkola oraz w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne.

Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Przemyśl.

Organem prowadzącym przedszkole jest Chatka Skrzatka sp. z o.o.

Pracujemy w godzinach od 6:00 do 17:00.

Przedszkole posiada monitoring, dobrą lokalizację oraz parking.

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza

w placówce prowadzona jest w oparciu o podstawę programową

oraz program edukacji przedszkolnej wydawnictwa MAC:

SUPER SMYKI

który należy do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu.

Z myślą o potrzebach naszych wychowanków oraz w celu usystematyzowania pracy przedszkola stworzyliśmy KATALOG WARTOŚCI.

 

Proponujemy bogatą ofertę zajęć!

Korzystamy z aktywnych form nauczania. PROWADZENIE DZIECKA POD KĄTEM RUCHOWYM ORAZ ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU TO NASZE GŁÓWNE ATUTY.

W naszej placówce akcent kładziony jest na ukierunkowywanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym oraz wykształcenie prawidłowych postaw i nawyków.

Uczymy twórczego i kreatywnego myślenia!

Efektywność procesu edukacyjnego zapewniana jest przez stosowanie następujących technik Freineta:

- swobodna ekspresja artystyczna: plastyczna, muzyczna, ruchowa
- swobodne wypowiedzi dzieci
- wystawy prac dzieci - galeria
- doświadczenia poszukujące: spontaniczne działania poznawcze (uczenie się poprzez szukanie, odkrywanie, rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem róznych narzędzi),
aktywne sposoby działania z innymi technikami

Podstawowymi środkami dydaktycznymi w każdej sali są:
- szafki z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi i narzędziami do realizacji nowych metod nauczania
i wychowania
- kąciki zainteresowań
- gazetki wychowawcze

Gwarantujemy bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przestronnych i dobrze wyposażonych salach, których aranżacja jest co jakiś czas zmieniana.

 

Wykwalifikowana i kreatywna kadra nastawiona jest na potrzeby dzieci.

Skład personelu:
Agnieszka Pietruch – dyrektor przedszkola
Katarzyna Szafrańska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, gimnastyki kompensacyjno - korekcyjnej, rytmiki i tańca
Sabina Wiśniewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego
Małgorzata Wolańska - pomoc wychowawcy
Iwona Sudoł - pomoc wychowawcy
Patrycja Hofman - nauczyciel języka angielskiego
Aneta Wajda – nauczyciel logopeda
Dorota Markowska-Słysz - nauczyciel religii
Katarzyna Skorupska – nauczyciel psycholog, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Artur Biliński – konserwator, zaopatrzeniowiec

Zapewniamy profesjonalną opiekę nad maluszkiem i wsparcie w jego prawidłowym rozwoju i edukacji.

Organizujemy zajęcia adaptacyjno – integracyjne. Rodzice/opiekunowie towarzyszą dziecku aż do momentu jego zaadaptowania się w grupie. Proponujemy również rodzicom/opiekunom fachowe porady specjalistów.

Nasze przedszkole zapewnia zdrowe i smaczne posiłki dostarczane przez sprawdzoną i polecaną firmę cateringową. Obiad jest dwudaniowy.
Dzieci mogą skorzystać w przedszkolu również ze śniadania i podwieczorku. Nasz dietetyk dba o prawidłowe planowanie żywienia dzieci, układa jadłospisy złożone z dań o odpowiedniej kaloryczności, zawierających niezbędne składniki pokarmowe i mineralne. Przestrzegany jest system HACCP.

 

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]